Kỳ họp thứ Sáu HĐND phường Cầu Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian 27/06/2022 14:21
Ngày 17/6/2022 HĐND phường Cầu Tre tổ chức kỳ thứ 6 HĐND phường Cầu Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND phường Khóa IX

Thời gian 07/06/2022 14:56
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 29/ 4/2022 của HĐND phường Cầu Tre về việc tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân phường khoá 9. Ngày 03/6/2022 Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban MTTQVN phường Cầu Tre thống nhất tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân phường khoá 9, nhiệm kỳ 2021 - 2026.