Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 2

Cập nhật: 19/04/2022 21:32

Sáng ngày 19/7/2021 Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 2 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND quận đã thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND quận, đồng thời tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn quận. 

một số hình ảnh tiếp xúc cử tri phục vụ kỳ họp thứ 2 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XIX: