Khuyến cáo cách thoát nạn khi xảy ra cháy

Thời gian 11/09/2022 10:31
Bộ Công an vừa có hướng dẫn tới người dân về việc làm thế nào để xác định đường và lối thoát nạn an toàn khi có cháy xảy ra. Đối với nhà độc lập, liền kề
Xây dựng thành phố thông minh và những vấn đề đặt ra đối với công tác PCCC và CNCH

Thời gian 20/04/2022 15:31
Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, các công nghệ tiên tiến hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay sẽ dẫn đến sự ra đời của các đô thị thông minh.