Phường Cầu Tre tổ chức phòng chống cơn bão số 3

Cập nhật: 26/08/2022 23:15

Ngay sau khi cơn bão số 3 xảy ra, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành thông báo số 115/TB-UBND ngày 25/8/2022 về lịch trực phòng chống cơn bão số 3, 100% cán bộ, công chức tổ chức ứng trực tại trụ sơ cơ quan khi có bão đổ bộ vào đất liền;

Gửi thông báo về việc phòng chống cơn bão số 3 tới các tổ dân phố, cơ quan đơn đóng trên địa bàn phường; tuyên truyền các hộ dân tại các lô nhà tập thể Cảng A, Cảng B thuộc Tổ dân phố số 8; lô nhà 3 tầng C22, C24 Đà Nẵng thuộc Tổ dân phố số 19; lô nhà A8, A9 Thái Phiên thuộc Tổ dân phố số 25; lô nhà T5 thuộc Tổ dân phố số 20 và một số lô nhà cao tầng, nhà xung yếu về chủ động phòng chống cơn bão số 3; Yêu Cầu các tổ dân phố thường xuyên nắm bắt tình hình về cơn bão số 3 qua các phương tiện thông tin, truyền thông để thông báo cho nhân dân trong tổ chủ động phòng tránh giảm thiệt hại đến mức thấp nhất khi có bão lũ xảy ra. Chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường công tác tuần tra kịp thời phối hợp với các lực lượng của phường xử lý kịp thời các tình huống xảy ra tại địa bàn khi có bão.

Tổ chức thông báo và yêu cầu các công trình xây dựng dừng thi công chủ động ứng phó khi bão đổ bộ.

Tổ quản lý chợ Cầu Tre nắm tình hình thường xuyên về cơn bão, chủ động xây dựng phương án bảo vệ tài sản của chợ nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể xảy ra khi có bão.

Công an phường xây dựng phương án bảo vệ người và tài sản trong quá trình phải sơ tán khi cơn bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn phường.

Trường Mầm non 8/3, trường THPT Thái Phiên, trường Tiểu học Thái Phiên, trường TH Trần Quốc Toản  chủ động bố trí địa điểm và nhân dân trên địa bàn sơ tán khi cần thiết.