Tiếp đoàn công tác của Tổng cụ đo lường chất lương Tiêu chuẩn việt Nam TCVN và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc triển khai áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020tại phường Cầu Tre

Thời gian 19/05/2023 09:38
Ngày 17/5/2023, UBND phường Cầu Tre tiếp đoàn công tác của Tổng cụ đo lường chất lương Tiêu chuẩn việt Nam TCVN và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc triển khai áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020tại phường Cầu Tre. Theo đó, TCVN ISO 18091:2020 là phiên bản hướng dẫn mở rộng và đầy đủ hơn dành cho đối tượng cụ thể là chính quyền địa phương.
Hải Phòng: Áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020 cho một số địa phương

Thời gian 19/03/2023 08:38
Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã công bố TCVN ISO 18091:2020 - Hệ thống quản lý chất lượng, hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001 tại chính quyền địa phương. Theo đó, TCVN ISO 18091:2020 là phiên bản hướng dẫn mở rộng và đầy đủ hơn dành cho đối tượng cụ thể là chính quyền địa phương.

Phường Cầu Tre tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đến với người dân

Thời gian 01/09/2022 01:41
Với mục tiêu cải thiện số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thời gian qua, Phường Cầu Tre đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đến với người dân