Phường Cầu Tre tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đến với người dân

Thời gian 01/09/2022 01:41
Với mục tiêu cải thiện số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, thời gian qua, Phường Cầu Tre đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đến với người dân