Tiếp đoàn công tác của Tổng cụ đo lường chất lương Tiêu chuẩn việt Nam TCVN và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc triển khai áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020tại phường Cầu Tre

Thời gian 19/05/2023 09:38
Ngày 17/5/2023, UBND phường Cầu Tre tiếp đoàn công tác của Tổng cụ đo lường chất lương Tiêu chuẩn việt Nam TCVN và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc triển khai áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020tại phường Cầu Tre. Theo đó, TCVN ISO 18091:2020 là phiên bản hướng dẫn mở rộng và đầy đủ hơn dành cho đối tượng cụ thể là chính quyền địa phương.