Hội nghị sơ kết công tác Đảng – chính quyền 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Thời gian 06/10/2022 13:47
Sáng ngày 05/10/2022, Đảng ủy phường Cầu Tre tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng - chính quyền 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Tổng kết công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Đồng chí Bùi Kim Anh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.