Cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Cập nhật: 14/10/2022 16:48

Nhằm tuyên truyền, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đang sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn quận. Lan tỏa những việc làm ý nghĩa, hành động đẹp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận, chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng và phát triển quận, thành phố và đất nước.

Quận Ngô Quyền triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, cụ thể

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân đang làm việc, sinh sống, học tập tại các cơ quan, đơn vị địa phương, trường học, trên địa bàn quận (không bao gồm thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi).

II. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

- Bài dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả viết về:

+ Những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Cảm nhận về Bác và sự nỗ lực của bản thân trong học tập và làm theo Bác.

+ Viết về tình hình, kết quả triển khai thực hiện và về những chuyển biến trong việc học tập và làm theo Bác của cơ quan, đơn vị.

- Bài dự thi phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu, có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong xã hội.

- Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác nội dung bài viết của mình.

- Nghiêm cấm việc lợi dụng bài dự thi để tuyên truyền, kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; vu khống, bịa đặt hoặc vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục dưới mọi hình thức. Đối với bài viết có sử dụng ảnh/cụm ảnh không được xuất hiện hình ảnh hoặc thương hiệu mang tính quảng bá thương mại.

2. Yêu cầu về hình thức bài dự thi

- Bài dự thi phải ghi rõ tên bài viết, bút danh (nếu có), họ và tên của tác giả (nhóm tác giả), nghề nghiệp, số điện thoại, đơn vị công tác.

- Tên bài viết: Viết hoa (chữ đậm).

- Tóm tắt bài viết: Không quá 200 từ (in nghiêng).

- Bài viết bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman, dãn cách 1,5; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3 cm; lề phải 2 cm; độ dài không quá 6000 từ (không tính tóm tắt bài viết, chú thích và tài liệu tham khảo, thông tin tác giả, khuyến khích kèm hình ảnh về tấm gương, sự việc, hoạt động được giới thiệu trong bài viết).

- Chú thích tài liệu trích dẫn: Để ở cuối trang. Đối với sách báo tiếng Việt ghi rõ tác giả (năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số, trang trích dẫn. Đối với sách báo nước ngoài xuất bản bằng tiếng Việt thì sử dụng bản dịch ở lần xuất bản mới nhất. Nếu sử dụng nguồn tài liệu chưa được công bố trên sách báo hoặc chỉ được phép dùng hạn chế thì phải ghi rõ tên cơ quan quản lý tài liệu, ký hiệu tài liệu.

- Tài liệu tham khảo: Xếp tên tác giả (nếu không xác định được tác giả thì xếp theo tên cơ quan hoặc tên tài liệu) theo A,B,C gồm: Tên tác giả (năm), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, tập số.

3. Về số lượng bài dự thi

Tác giả (hoặc nhóm tác giả) tham gia không quá 05 bài viết; mỗi bài viết chỉ giới thiệu về 01 tấm gương/01 sự việc tốt.

4. Quy định về sử dụng bài dự thi

- Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại bài viết đã tham gia dự thi, những bài thi có chất lượng và những bài thi đạt giải sẽ được sử dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phố biến trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội, không mang mục đích lợi nhuận; khi sử dụng Ban Tổ chức không phải xin phép tác giả/ nhóm tác giả.

- Bài dự thi phải đảm bảo không vi phạm bản quyền và chưa từng được sử dụng tham gia Cuộc thi nào. Bài dự thi nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng (nếu có), thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm cũng như không can thiệp vào bất cứ tranh chấp bản quyền nào về bài dự thi từ các thí sinh.

5. Quy định bài dự thi không hợp lệ

- Bài dự thi vi phạm Thể lệ; sao chép, có nội dung hoàn toàn giống nhau hoặc được cắt ghép từ nhiều tác phẩm khác nhau.

- Bài dự thi không thuộc các thể loại, nội dung, hình thức, chất lượng, số lượng đã được quy định trong Thể lệ Cuộc thi.

- Bài dự thi không ghi rõ thông tin người dự thi theo Thể lệ Cuộc thi.

- Bài dự thi gửi chậm so với thời gian quy định.

III. THỜI GIAN

1. Tiếp nhận Bài dự thi: Từ ngày triển khai đến ngày 04/11/2022.

+ Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội quận, các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức phát động Cuộc thi đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, người lao động và toàn thể Nhân dân. Thu Tác phẩm dự thi của địa phương, đơn vị mình gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi của quận. Đối với các cơ quan, đơn vị có số lượng Bài dự thi nhiều (từ 05 bài trở lên) cần tổ chức đánh giá, chấm sơ loại tại cơ sở đồng thời gửi toàn bộ bài thi và kết quả (từ cao xuống thấp) về Ban Tổ chức Cuộc thi.

+ Bài dự thi ở trang đầu phải ghi rõ các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại.

2. Nơi tiếp nhận Bài dự thi: Ban Tuyên giáo Quận ủy (Số 32A, đường Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền); đồng thời, gửi file mềm về email: btgqunq@gmail.com

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài tham dự Cuộc thi…

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những bài dự thi thất lạc, hư hỏng đối, gửi không đúng thời gian quy định (đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện thời gian tính theo dấu bưu điện).

IV. CHẤM VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

1. Vòng sơ khảo: Bam Giám khảo đánh giá sơ bộ các bài viết dự thi theo Thể lệ. Các bài viết đáp ứng yêu cầu đưa vào chấm chung khảo.

2. Vòng chung khảo: Ban Giám khảo tổ chức chấm thi và lựa chọn những bài viết xuất sắc nhất, báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi để xét trao giải thưởng.

3. Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng

3.1. Cơ cấu giải:

- Đối với tác giả/nhóm tác giả: Ban Tổ chức Cuộc thi trao: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

- Đối với tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi trao 03 giải tập thể xuất sắc.

- Giải được bình chọn nhiều nhất: Đối với các bài thi được giải do Ban Tổ chức Cuộc thi trao, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ đăng tải trên fanpage Âm vang Ngô Quyền và tổ chức cho Nhân dân tham gia bình chọn. Bài viết có số lượng tương tác (thích, chia sẻ) cao nhất sẽ được trao thêm giải Bài viết được yêu thích nhất.

3.2. Hình thức khen thưởng: Đề nghị Ủy ban nhân dân quận tặng Giấy khen các tác giả có tác phẩm được trao giải Nhất, Nhì, Ba và tập thể đạt giải xuất sắc.

V. CÁCH THỨC THAM GIA BÌNH CHỌN

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các bài dự thi đạt chất lượng cao đăng tải trên fanpage “Âm vang Ngô Quyền”. Các cơ quan, đơn vị tích cực vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia bình chọn cho tác phẩm của mình bằng hình thức:

+ Bước 1: Like và ấn theo dõi fanpage Âm vang Ngô Quyền

+ Bước 2: Like và chia sẻ tác phẩm dự thi về trang facebook cá nhân dưới chế độ công khai.

+ Bước 3: Vận động, tuyên truyền bạn bè sử dụng mạng xã hội vào like fanpage Âm vang Ngô Quyền, like và chia sẻ tác phẩm dự thi của mình tại Fanpage Âm vang Ngô Quyền.

- Cách tính điểm:

+ Điểm bình chọn: 1 thích (like) = 1 điểm; 1 chia sẻ (share) = 2 điểm.

+ Mỗi tài khoản facebook chỉ được bình chọn, share một lần. Nếu bình chọn, share nhiều lần thì Ban Tổ chức chỉ tính điểm một lần đối với bình chọn của tài khoản facebook đó. Thời gian bình chọn: Có thông báo sau.

VI. QUY ĐỊNH QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔ CHỨC

- Ban Tổ chức Cuộc thi có toàn quyền sử dụng, đăng tải bài dự thi, tên tuổi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội (phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục) mà không phải xin phép tác giả/ nhóm tác giả, không phải trả bất kì khoản kinh phí nào liên quan đến quyền tác giả, tác phẩm.

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ đăng các thông tin sau trên fanpage Âm vang Ngô Quyền, ngay bên cạnh tác phẩm dự thi của thí sinh: Họ và tên, tiêu đề bài viết, chú thích nội dung ảnh/chùm ảnh dự thi của thí sinh. Các thông tin cá nhân còn lại sẽ được bảo mật và chỉ dùng để liên lạc trong trường hợp thí sinh đoạt giải. Ban Tổ chức Cuộc thi cam kết không tiết lộ các thông tin này cho bên thứ ba trừ khi được sự cho phép của thí sinh.

- Ban Tổ chức Cuộc thi có toàn quyền loại bỏ các bài dự thi không đúng Thể lệ Cuộc thi; tuyên truyền, kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chứa nội dung nhạy cảm hoặc làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; có toàn quyền loại thí sinh khỏi Cuộc thi mà không cần thông báo trước nếu phát hiện thí sinh đó có hành động gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng của Cuộc thi.

- Trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến máy chủ làm thất thoát dữ liệu của người tham gia, Ban Tổ chức Cuộc thi có quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình và thông báo với người tham gia trong thời gian sớm nhất.

- Ban Tổ chức có quyền đưa ra mọi quyết định cuối cùng liên quan đến tất cả các công việc hoặc sự kiện phát sinh từ Cuộc thi.

- Thông qua việc tham gia Cuộc thi, người tham gia đã đồng ý và cam kết không khiếu nại, không thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào, cho dù có bất cứ tính chất gì hoặc vì bất kỳ mục đích gì, nhằm chống lại Ban Tổ chức Cuộc thi  và tổ chức, cá nhân liên quan đến Cuộc thi./.