Hội nghị sơ kết công tác Đảng – chính quyền 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Cập nhật: 06/10/2022 20:47

Tại hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022. 9 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội còn tiềm ẩn nhiều khó khăn do suy thoái nền kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid- 19, cũng như tác động của chiến tranh, tranh chấp chủ quyền, cấm vận kinh tế giữa các nước trên thế giới tác động làm ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa tăng cao, năng suất lao động giảm, kinh doanh, buôn bán, đời sống của Nhân dân trên địa bàn phường gặp nhiều khó khăn. Song dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, công tác điều hành quyết liệt của UBND, sự đồng tình ủng hộ của các đ/c cán bộ cơ sở, đảng viên và nhân dân toàn phường đã đóng góp tích cực vào công tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, những nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm đã đạt được mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”.

Tình hình ANCT - TTATXH tiếp tục được giữ vững. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơ bản đi vào nền nếp trong sinh hoạt của các chi bộ, cơ quan, đơn vị; chú trọng thực hiện chuyên đề năm 2022. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Đảng ủy phường, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố và quận; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo thành công 17/17 chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp Đảng;Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường và các bộ phận chuyên môn chủ động rà soát các nguồn thu, không bỏ sót nguồn thu, đồng thời có biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và xây dựng cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2022 đảm bảo kế hoạch giao, thu ngân sách nhà nước đạt trên 90%, nhiều chỉ tiêu sắc thuế vượt so với cùng kỳ; hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập 32 tổ còn 12 tổ dân phố đúng theo quy định;thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác quản lý đô thị, công tác an sinh xã hội, thông tin tuyên truyền ...

 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 (tiêm mũi nhắc lại lần 1, lần 2) còn thấp do sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng giảm, xuất hiện ít ca dương tính ở cộng đồngdẫn đến tư tưởng chủ quan của nhân dân đối với công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 còn gặp khó khăn như thiếu thông tin dữ liệu công dân, sai căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 của Đảng ủy đã hoàn thành và diễn ra theo đúng các yêu cầu về thời gian, nội dung, chương trình, nguyên tắc, thủ tục, không để xảy ra vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp trên.Nội dung báo cáo nhiệm kỳ và dự thảo nghị quyết đại hội của các chi bộ đã đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên, bài học kinh nghiệm và xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.   Đại hội các chi bộ đã tiến hành đủ 02 nội dung: Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2025; Bầu cấp ủy chi bộ, Bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.100% đại hội các chi bộ bầu một lần đủ số lượng cấp uỷ và các chức danh chủ chốt do đại hội quyết định với tỷ lệ trúng cử cao.

Tổng số Bí thư chi bộ là 17 đồng chí, trong đó, 06 đồng chí là nữ, tái cử là15 đồng chí, mới trúng cử là02 đồng chí. Tổng số chi ủy viên được bầu: 79 đồng chí, trong đó: nữ là 34/79 đồng chí = 43%, tái cử: 63/79 đồng chí = 79,7%, tham gia lần đầu:16/79 đồng chí = 20,3%.

Sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời ra Quyết định chuẩn y nhằm giúp các chi bộ sớm đi vào hoạt động. Việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ đã góp phần tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ và các nhiệm vụ chính trị của phường.

 

Đồng chí Bùi Kim Anh, Bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị

 

Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/BTGQU, ngày 06/9/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Quyền về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kế hoạch số 154-KH/TU, ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Kế hoạch số 98-KH/QU, ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tại hội nghị, đồng chí Bùi Kim Anh - Bí thư Đảng ủy quán triệt nội dung và triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Kết luận hội nghị, đồng chíBùi Kim Anh - Bí thư Đảng ủynhấn mạnh: Trong thời gian tới phường tập trung đôn đốc, rà soát tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND quận tại các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo liên quan đến các nhiệm vụ chính trị của phường. Cùng với đó bám sát tình hình thực tế của phường, có phương án, giải pháp cụ thể để quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022.