Hội người cao tuổi phường Cầu Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống người cao tuổi và tổng kết hoạt động công tác người cao tuổi năm 2022

Cập nhật: 05/10/2022 17:48

Trong xã hội Việt Nam, Người cao tuổi luôn được kính trọng và được chăm sóc chu đáo. Đây là truyền thống tốt đẹp, nhân văn của dân tộc ta được gìn giữ và phát huy qua hàng ngàn năm lịch sử. Ngày 01/10/2022 Hội Người cao tuổi phường kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống người cao tuổi (01/10/1990 - 01/10/2022). Hội người cao tuổi phường Cầu Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống người cao tuổi và tổng kết hoạt động công tác người cao tuổi năm 2022, biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích, nhiệt tình trong công tác cũng như “tuổi cao nêu gương sáng” trong hoạt động người cao tuổi.