Kết quả công tác phát triển đảng viên năm 2022

Cập nhật: 10/09/2022 18:07

8 tháng đầu năm 2022, số lượng đảng viên kết nạp là 07 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu Quận ủy giao năm 2022. Trong đó, đảng viên nữ 07 đồng chí (chiếm 100%); đảng viên là đoàn viên, thanh niên 05 đồng chí (chiếm 71,4%); đảng viên có trình độ đại học 06 đồng chí (chiếm 85,7%), đảng viên khối đương chức 05 đồng chí (chiếm 71,5%); đảng viên khối đường phố 02 đồng chí (chiếm 28,5%). Các chi bộ thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, được Đảng ủy đánh giá cao như: Chi bộ Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Chi bộ trường mầm non 8-3, Chi bộ trường Tiểu học Thái Phiên, Chi bộ tổ dân phố số 18 và Chi bộ tổ dân phố số 25.

Đảng bộ phường Cầu Tre có tổng số 820 đảng viên. Nhờ tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển Đảng một cách khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sát với đặc điểm, tình hình của đơn vị, 8 tháng đầu năm 2022, đảng bộ thực hiện kết nạp 07 đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng; công nhận Đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị. Đội ngũ đảng viên không ngừng tăng về số lượng, trẻ hóa về độ tuổi đang có nhiều đóng góp tích cực vào công tác Đảng cũng như hoạt động phong trào của đơn vị.

Để công tác phát triển đảng viên tiếp tục được thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình hiện nay. Cùng với việc thực hiện tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên ở tất cả các chi bộ, các tổ chức đảng; thì phát triển đảng viên là người lao động trong các nhà trường và tổ dân phố được đặc biệt chú trọng, cần được quan tâm nhiều hơn nữa để chọn lọc, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.