Phường Cầu Tre phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Cầu Tre 1981-2021

Cập nhật: 30/08/2022 22:45

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 13/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng, Đảng uỷ phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung và hôm nay, Đảng ủy tổ chức công bố phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Cầu Tre (giai đoạn 1981 - 2021). Đồng chí Vũ Thị Hải Hà – Phó Bí thư  Thường trực Đảng ủy, lên trình bày Báo cáo quá trình tổ chức nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn, tái bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường (giai đoạn 1981-2021).

Đồng chí Bùi Kim Anh – Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo biên soạn, bổ sung, tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ phường và đ/c Nguyễn Chiến Vương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo lên mở băng vải đỏ tượng trưng cho việc phát hành sách Lịch sử Đảng bộ phường Cầu Tre giai đoạn 1981 – 2021.

Cuốn Lịch sử Đảng bộ phường được bổ sung, tái bản với mục đích giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, lòng yêu quê hương, đất nước, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống tốt đẹp, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phấn đấu xây dựng, phát triển phường, viết tiếp những trang sử vàng về phường Cầu Tre thân yêu.

Các đồng chí có tên sau đại diện cho các thế hệ, tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường lên nhận cuốn Lịch sử Đảng bộ phường được bổ sung, tái bản: các đồng chí Bí thư chi bộ đại diện cho khối Tổ dân phố và đương chức./.

Các tin đã đăng