Tiếp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của thành phố

Cập nhật: 16/09/2022 17:29

Sáng ngày 15-9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố do bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Trưởng phòng Cải cách hành chính và pháp chế Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác CCHC tại phường Cầu Tre. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Chiến Vương - Chủ tịch UBND phường; bà Phí Thị Hồng Vân, Phó chủ tịch UBND phường và cán bộ công chức các bộ phận chuyên môn phường.

Tính đến ngày 15/9/2022, phường Cầu Tre đã tổ chức, triển khai thực hiện được 14/27 nhiệm vụ UBND quận, Chủ tịch UBND quận giao năm, đạt 51,8% so với kế hoạch năm. Cụ thể, Từ đầu năm đến nay, tình hình giải quyết thủ tục hành chính UBND phường cụ thể như sau:

Số hồ sơ tiếp nhận: 4.545 hồ sơ; Số hồ sơ đã giải quyết 4.545; hồ sơ giải quyết quá hạn: 04 hồ sơ; hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 2.756 hồ sơ = 60,64%.

Niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về TTHC, niêm yết công khai danh sách công chức làm việc tại bộ phận “Một cửa” và xin lỗi do giải quyết hồ sơ quá hạn theo quy định tại khoản 9, Điều 19 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP theo đúng quy định. Thông tin về thủ tục hành chính được công khai niêm yết tại bộ phận “một cửa” và trên cổng thông tin điện tử phường theo đúng quy định; 100% cán bộ, công chức cơ quan đều ứng dụng CNTT trong CCHC, thực hiện thủ tục hành chính liên thông đạt 100%, duy trì và nâng chất các mô hình trong thực hiện thủ tục hành chính, tiếp công dân.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đánh giá, trao đổi kết quả với 6 lĩnh vực CCHC gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Trưởng phòng Cải cách hành chính và pháp chế Sở Nội vụ đề nghị UBND phường đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, rà soát lại các chỉ tiêu theo kế hoạch của phường; đẩy mạnh công tác số hóa TTHC giai đoạn từ năm 2014 - 2022, công tác lập hồ sơ công việc điện tử; tuyên truyền về CCHC với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời đề xuất, kiến nghị, hỏi đáp với đoàn công tác về chuyên môn nghiệp vụ nâng cao năng lực chuyên môn trong thực hiện chính quyền điện tử, tiếp tục đề ra các sáng kiến, giải pháp, mô hình hay để góp phần nâng cao chỉ số CCHC của phường trong năm 2022 và những năm tiếp theo./.