Tổ chức thành công đại hội điểm - Đại hội Chi bộ Cơ quan phường Cầu Tre, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật: 21/06/2022 15:19

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Cầu Tre, ngày 27/6/2022, Chi bộ Cơ quan phường đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu chi ủy, bầu Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Đồng chí Bùi Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tham dự và chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Bùi Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tham dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội còn vinh dự đón tiếp các đồng chí Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường và đại diện chi ủy của các chi bộ đương chức trực thuộc Đảng ủy phường.

 Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Cơ quan phường đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ. Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức lãnh đạo của chi bộ có đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn hơn. Công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức và cá nhân; việc bình xét, đề nghị cấp ủy cấp trên khen thưởng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chính xác, công bằng, kịp thời.

hát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường  nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của đại hội điểm; ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả chi bộ và chi ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Vì vậy, trong thời gian tới, Chi bộ và Chi ủy cần tiếp tục nhận thức rõ tính đặc thù của Chi bộ Cơ quan phường để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của chi ủy đối với chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ cần không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất và năng lực, đặc biệt là bản lĩnh, trí tuệ, tận tụy, thẳng thắn, trung thực; có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, khách quan, hệ thống, sâu sát, tỉ mỉ; tránh tắc trách, qua loa đại khái khi xử lý công việc; chính xác, năng động, sáng tạo, nhạy bén, có khả năng bao quát, trù liệu được công việc cho thời gian tới; giữ kỷ luật phát ngôn, phong cách niềm nở, ân cần, khiêm tốn, hòa đồng. Chi bộ cần quan tâm xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm.

 

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội 

Đại hội đã tiến hành bầu chi ủy, bầu bí thư, bầu phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, 02 đồng chí trong Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025; cụ thể, đồng chí Nguyễn Chiến Vương tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Vũ Thị Hải Hà giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, trình chi bộ xem xét, quyết định nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Chúc mừng Chi ủy mới ra mắt Đại hội