Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2022 và phát động thi đua năm 2023

Cập nhật: 10/01/2023 18:00

Ngày 27/12/2022 Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường Cầu Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính quyền năm 2022 và phát động thi đua năm 2023. Đến dự bà: Vũ Thị Loan – UVBT Quận ủy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy; Ông Bùi Kim Anh - Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường, ông Nguyễn Chiến Vương - QUV - Chủ tịch UBND phường cùng các ban ngành, đoàn thể phường, các ông, bà Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP.

Tổ chức Lễ Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KTXH - ANQP năm 2023

Hội nghị công bổ các quyết định khen thưởng, biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực nhiện nhiệm vụ năm 2023.

 

Khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội còn tiềm ẩn nhiều khó khăn do suy thoái nền kinh tế, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid- 19, cũng như tác động của chiến tranh, tranh chấp chủ quyền, cấm vận kinh tế giữa các nước trên thế giới tác động làm ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa tăng cao, năng suất lao động sản xuất giảm, kinh doanh, buôn bán, đời sống của Nhân dân trên địa bàn phường gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo phường trao tặng quà cho các đồng chí cán bộ cơ sở sau sắp xếp sáp nhập TDP thôi giữ chức vụ Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác MT các TDP

Song với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường, sự đoàn kết đồng thuận của các ngành, đoàn thể, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn phường đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành 15/15 nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu phát triển kinh tế  xã hội (05 chỉ tiêu vượt và 10 chỉ tiêu đạt), một số lĩnh vực đạt kết quả cao so với kế hoạch giao và so với cùng kỳ. Tình hình ANCT - TTATXH tiếp tục được giữ vững. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động phong trào thi đua được duy trì, công tác trọng tâm là: Tổng thu ngân sách ước cả năm vượt dự toán 25%, trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh vượt 20%. Chủ động triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của thành phố và quận. Công tác chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị được quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Bước đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyển đổi số. Công tác cải cách hành chính, tư pháp tiếp tục được triển khai có hiệu quả./.

 

Các tin đã đăng