Phường Cầu Tre ra quân xóa quảng cáo chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Cập nhật: 27/08/2022 17:21

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Quận
Ngô Quyền về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt


động quảng cáo, bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận Ngô Quyền năm
2022; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Quận Ngô
Quyền về thực hiện xóa quảng cáo trái quy định, quảng cáo gây mất mỹ quan đô
thị trên địa bàn quận năm 2022; Công văn số 03 ngày 23/8/2022 của Ban chỉ đạo khắc phục tình trạng quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị Quận Ngô Quyền về việc ra quân xóa quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị đợt 3 năm 2022.

Sáng thứ 27/8/2022 Ủy ban nhân dân phường, Đoàn thanh niên phường phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ QLĐT và chi đoàn trường tiểu học Trần Quốc Toản, trường  mầm non 8/3, trạm Y tế phường cùng 25 tổ dân phố tổ chức đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo rao vặt trái quy định trên địa bàn phường; tập trung cao tại tuyến đường Đà Nẵng và các ngõ 313, 315, 244, 246, 258 Đà Nẵng.

Các Tổ dân phố vận động nhân dân tích cực tham gia để góp phần giữ gìn ngõ phố văn minh, sạch đẹp.

Một số hình ảnh hoạt động: