Sáng kiến nhỏ do trẻ khởi xướng " Chấm dứt bạo lực học đường"

Cập nhật: 27/06/2022 21:32

Ban phát triển vùng đô thị phường Cầu Tre tổ chức sân chơi cho cho các trẻ em trên địa bàn phường với chủ đề: Sáng kiến nhỏ do trẻ khởi xướng " Chấm dứt bạo lực học đường" tại Tổ dân phố số 6.

Các tin đã đăng