Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND phường Khóa IX

Cập nhật: 07/06/2022 21:56

Về dự và chủ trì buổi tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND phường Ông Bùi Kim Anh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Cầu Tre; Ông Nguyễn Chiến Vương – Quận ủy viên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Các ông, bà là đại biểu HĐND phường được bầu tại TDP số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 06 cũ, 9, 10, 11,12 cũ, 13, 14. Các ông, bà PCT HĐND; UBND; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phường cùng các vị đại diên cử tri trên địa bàn TDP số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 06 cũ, 9, 10, 11,12 cũ, 13, 14 đã tới dự hội nghị.

Hội nghị thông qua các nội dung sau:

  1. Đại biểu HĐND phường báo cáo với cử tri

+ Nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành kỳ họp thứ 6 HĐND phường khóa 9

+ Báo cáo tóm tắt của UBND phường/về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phường thực hiện 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh phường6 tháng cuối năm 2022.

+ Báo cáo trả lời việc giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ 03 HĐND phường khóa 9.

2- Cử tri tham gia ý kiến vào nội dung kỳ họp và kiến nghị với HĐND phường.

3- Đại biểu HĐND phường giải trình và tiếpthu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ông Bùi Kim Anh – Bí Thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.