Kỳ họp thứ VII, HĐND phường Cầu Tre Khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cập nhật: 22/12/2022 10:10

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2022, Hội đồng Nhân dân phường Cầu Tre (HĐND) đã tổ chức Kỳ họp thứ VII, HĐND phường Khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Bùi Kim Anh - Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND phường phát biểu tại kỳ họp


Về dự kỳ họp có ông Phạm Duy Phong - Phó Trưởng ban pháp chế HĐND quận. Ông Bùi Kim Anh - Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND phường, ông Nguyễn Chiến Vương - Quận ủy viên - CT UBND phường; các ông bà UVBTV, BCH, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN phường và 20/22 đại biểu HĐND phường đã về dự kỳ họp.

             
Kỳ họp đã thông qua chương trình làm việc và thông báo của UBMTTQVN phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. HĐND phường xem xét các văn bản của thường trực HĐND, hai ban HĐND phường và UBND phường trình tại kỳ họp.
Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo kết quả công tác năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND phường, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 của UBND phường, qua đó việc thực hiện Nghị quyết của HĐND phường trong năm qua cơ bản đạt và vượt, thông qua báo cáo thu chi ngân sách địa phương, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp kết quả thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND phường trình tại kỳ họp.

                         Toàn cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Chiến Vương - QUV - Chủ tịch UBND phường phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND phường cũng đã thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2023. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2023. Qua thời gian làm việc nghiêm túc, đúng theo luật định, kỳ họp thứ 7, khóa IX, HĐND phường đã diễn ra thành công tốt đẹp./.