Công khai số điện thoại Đường dây nóng và Thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường

Thời gian 12/09/2022 10:25
Thực hiện quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường. UBND thành phố vừa có Văn bản 5036/UBND-MT yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện công khai số điện thoại Đường dây nóng và thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.